top of page

24 HORES PEL SENYOR 4-5 MARÇ

La iniciativa - impulsada pel Pontifici consell per a la nova evangelització- va consitir en obrir les esglésies 24h. sense interrupció. El papa Francesc, amb motiu de l’Any sant de la Misericòrdia, convida a fer aquesta experiència per oferir a totes les persones la possibilitat de retrobar-se amb el Senyor.

Així del divendres 4 al dissabte 5 de març la parròquia va restar oberta de 19:00h. a 19:00h. com un signe de l’obertura a tota la ciutadania. Durant aquestes 24 hores es va poder adorar al Senyor, així com també tenir l’oportunitat de reconciliar-se amb Ell. Destacar que hi va haver persones adorant en tots els torns tant diurns com nocturns. Per la nit es van fer torns d'una hora per no deixar en cap moment al Senyor sense companyia.

Al llarg de les 24h. hi va haver diversos sacerdots convidats per poder rebre el sagrament de la reconciliació.

Durant l'adoració comunitaria que es va cel.lebrar el divendres per la nit, hi va assitir el nostre estimat Bisbe que va fer una reflexió sobre un texte de l'evangeli i va estar al confesionari una bona estona.

19:00h. santa Missa

19:30h. exposició del Santíssim i vespres

20:00h.- 21:00h. pregària per joves

22:30h.-24:00h. adoració comunitària amb confessors

8:30h. laudes

9:00h. santa Missa (ermita Mare de Déu del Bon viatge)

10:00h. rosari (misteris de llum)

12:00h. rosari (misteris de goig)

15:00h. coronilla de la Divina Misericòrdia i rosari (dolor)

18:00h. rosari (misteris de glòria)

18:30h. vespres i benedicció amb el Santíssim

19:00h. reserva final

#Galeria

​Sant Joan Despí

bottom of page