top of page

FESTES DE L’ANY 2016

El dia 6 de gener, a la sta. Missa és quan s’anuncien les festes (movibles) de l’any litúrgic amb el següent formulari:

La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem i es continuarà manifestant entre nosaltres, fins al dia del seu retorn gloriós. Per això us anunciem amb goig, germans i germanes, que, així com ens hem alegrat en aquestes festes del Nadal de nostre Senyor Jesucrist, ens alegrarem també en la gran celebració de la Resurrecció del nostre Salvador.

Així, doncs, tinguem present que aquest any l’exercitació de la Quaresma, que ens prepara per a les festes pasquals, començarà el dia 10 de febrer, dimecres de Cendra, i del 25 al 27 de març celebrarem amb fe el Tríduum Pasqual de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús. El dia 27 de març serà la Pasqua, la festa més gran de l’any.

I al cap de cinquanta dies, com a culminació de la cinquantena pasqual, el diumenge, 15 de maig, celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església: el seu Esperit Sant. Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia, commemorant la resurrecció del Senyor, i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en les seves festes, i la de tants germans sants i santes que ens acompanyen en el nostre camí.

Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu. I ja al final de l’any, el dia 27 de novembre, iniciarem un nou any litúrgic amb la celebració del diumenge primer de l’Advent de nostre Senyor Jesucrist.

A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.


​Sant Joan Despí

bottom of page