top of page

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Durant el mes de novembre les diòcesis de Catalunya es mobilitzen per pregar per les vocacions (sacerdotals, religioses...), enguany sota el lema: “La família font de vocacions”.

Al nostre Bisbat se’ns convida pregar especialment per aquesta intenció els dies 9, 19 i 29.

La cadena de pregària és una iniciativa que, a imatge de la família que de generació en generació transmet el tresor de la fe, vol mantenir la pregària pel do de la vocació; perquè siguin molts els que no tinguin por de respondre generosament a la crida que Déu fa.

Per a un nen o per a un jove, no hi ha millor forma d’aprendre a viure com a cristià que practicant la fe al costat dels seus pares. S’aprèn a creure vivint amb els qui creuen, en concret, a la pròpia família.

Quan un noi i noia viu aquesta fe en família està capacitat per preguntar-se per la pròpia vocació i dir a Jesús: Senyor, què vols de mi? Tinguem present aquesta petició per les vocacions en la nostra pregària personal i també comunitària: resar el Rosari en família o a la parròquia, litúrgia de les hores, participar en l'adoració al Santíssim...


​Sant Joan Despí

bottom of page