CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Durant el mes de novembre les diòcesis de Catalunya es mobilitzen per pregar per les vocacions (sacerdotals, religioses...), enguany sota el lema: “La família font de vocacions”.

Al nostre Bisbat se’ns convida pregar especialment per aquesta intenció els dies 9, 19 i 29.

La cadena de pregària és una iniciativa que, a imatge de la família que de generació en generació transmet el tresor de la fe, vol mantenir la pregària pel do de la vocació; perquè siguin molts els que no tinguin por de respondre generosament a la crida que Déu fa.

Per a un nen o per a un jove, no hi ha millor forma d’aprendre a viure com a cristià que practicant la fe al costat dels seus pares. S’aprèn a creure vivint amb els qui creuen, en concret, a la pròpia família.

Quan un noi i noia viu aquesta fe en família està capacitat per preguntar-se per la pròpia vocació i dir a Jesús: Senyor, què vols de mi? Tinguem present aquesta petició per les vocacions en la nostra pregària personal i també comunitària: resar el Rosari en família o a la parròquia, litúrgia de les hores, participar en l'adoració al Santíssim...


​Sant Joan Despí