top of page

ESTADO DE LAS OBRAS 25-6-2017

 

Este próximo lunes comenzarán los trabajos de instalación del andamio que cubrirá toda la nave central y parte de los laterales. Es de justicia reconocer el gran servicio que estos días prestan las voluntarias de limpieza.

 

Compte corrent La Caixa per les OBRES PARRÒQUIA: ES71 2100 0291 3702 0024 7778

 

 

 

ESTADO DE LAS OBRAS 18-6-2017

 

Los operarios están trabajando en dos tramos de la nave lateral izquierda y esta semana pasarán a reparar un tramo de la nave lateral derecha.

 

El próximo domingo se anunciarán los horarios de Misa del verano, o sea, a partir de Julio. Las celebraciones no serán en la parroquia porque estará ocupada por los andamios.

 

Para dar por finalizadas las obras de la sacristía del verano pasado sólo resta instalar el mueble de los ornamentos, que ya está encargado con un presupuesto de 3.000€.

 

 

 

INICIO DE LA SEGUNDA Y TERCERA FASE DE LAS OBRAS

 

La 1ª fase de las obras se ejecutó el verano de 2016, finalizó. Ahora, llevaremos a cabo la 2ª y 3ª fase de manera conjunta. En un principio, estaba previsto separarlas en el tiempo pero vista la experiencia del verano pasado y, después, de estudiarlo con los miembros del consejo de asuntos económicos de la parroquia se consideró conveniente no alargar las obras en sucesivos veranos, para no interrumpir el culto y también para no encarecer los trabajos.

 

Hasta ahora teníamos ahorrados unos 35.000€ que ya hemos adelantado a la empresa de reformas para adquirir el material de construcción. Esto quiere decir que actualmente sólo tenemos fondos para la gestión ordinaria de la parroquia. Así, en estos días la parroquia solicitará un préstamo al Banco Popular por un importe de 160.000€. Tendremos que devolver la totalidad del importe en un plazo de 20 años, sin embargo, el Bisbat nos ayudará un poco sufragando una parte de los intereses. La previsión es que en Octubre los trabajos ya estén finalizados.

 

Es muy importante que demos publicidad a esta iniciativa. De esta manera, podremos contar con la colaboración económica de muchos vecinos de Sant Joan Despí ya sea a través de los sobres, la colecta de primer domingo de mes, un donativo puntual o una suscripción periódica en cuenta La Caixa.

 

Número cuenta corriente OBRAS: ES71 2100 0291 3702 0024 7778

 

 

TOTAL GASTOS ACUMULADOS OBRAS REHABILITACIÓN IGLESIA

 

A continuación presentamos el detalle de la cantidad que la Parroquia ha desembolsado para las obras de la 1ª fase. Los gastos previos (planos y patologías) servirán para las 3 fases.

 

GASTOS PREVIOS:

      - Planos y estudios previos:………………………..3.000€

      - Estudio patologías:………………………………..1.000€

 

GASTOS PRIMERA FASE:

      - Honorarios arquitecto:………………………..6.352,50€

          o Factura proyecto: 5.250€

          o IVA 21%: 1.102,50€

      - Empresa de reformas………………………68.996,62€

          o Importe: 57.022€

          o IVA 21%: 11.974,62€

      - Tasa ayuntamiento:………………………….1.020,98€

 

      - TOTAL GASTOS:………………………………..80.370,10€

 

OBRES PRIMERA FASE 18/9/2016

 

Al temple parroquial encara resten moltes esquerdes per reparar però com ja es va informar amb anterioritat l’opció és dilatar en el temps la intervenció prevista. D’aquesta manera observarem com reacciona l’edifici amb la solució tècnica aplicada i, de pas, mirem d’estalviar per si podem evitar demanar un préstec. Per això, les obres es van dividir en 3 fases. Ara, doncs, després d’aquesta 1ª fase comencen els treballs de planificació de les altres dues fases.

Tothom qui ho vulgui pot entrar a la sagristia per veure els treballs que s’han dut a terme. Igualment teniu a la vostra disposició els membres del consell d’assumptes econòmics parroquial (Manel, Emilio, Roman i Angel) per qualsevol aclariment que necessiteu.

Una vegada el consell pastoral parroquial hagi estat informat del moviment econòmic de les obres, farem públic l’estat de comptes.

 

COMPTE CORRENT PER LES OBRES (CAIXABANC): IBAN ES71 2100 0291 3702 0024 7778

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES FINALITZADES

 

11/09/2016

 

Els treballs de reforma de l’església previstos per aquest estiu han arribat a bon port. Els membres del consell d’assumptes econòmics parroquial estan satisfets per la feina de l’arquitecte Javier García i dels operaris de Reformas Pareja, Ricardo i Toni.

 

S’ha reforçat una mica la cimentació de l’exterior -a la cantonada carrer Catalunya amb carrer mn. Jacint Verdaguer- i reparat una esquerda d’aquesta zona.

 

El treball més complicat ha estat a la sagristia, en concret el sostre que estava molt deteriorat. S’ha enderrocat la paret que deixa a la vista l’absis i s’ha reformat totalment el lavabo. A la zona del presbiteri, s’han sanejat les esquerdes del sostre. Finalment s’han pintat totes les zones rehabilitades, fent servir pel presbiteri una pintura d’absorció acústica per tal de minorar la problemàtica reverberació de l’església.

 

Ara resten algunes actuacions per dignificar els espais reformats com ara il·luminació, mobles,... especialment a la sagristia. Al presbiteri s’han substituït uns focus convencionals per uns altres de tecnologia LED -regal d’una persona- que ajudaran a estalviar energia. També cal informar que s’han retirat les dues aranyes de vidre de l’altar i que les tenim guardades. El motiu es que estaven malmeses i el pressupost per restaurar-les ronda els 3.000 euros.

 

 

12/6/2016

 

Esta semana está previsto comenzar a trabajar en la sacristía. Y el fin de semana del 18-19 de Junio los miembros del consejo de economía de la parroquia harán una campaña de sensibilización.

 

INICI DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES ESQUERDES

 

Aquesta setmana entrant està previst començar les obres. L’actuació es durà a terme al llarg de tot l’estiu i el mes de setembre. Com sabeu, la rehabilitació del temple l’hem dividit en 3 fases. Per tant, aquestes obres són les corresponents a la 1ª fase.

La direcció de l’obra l’hem encomanat a Javier García Garrido, arquitecte, feligrès de tv3. I l’empresa que executarà els treballs és Reformas Pareja, que darrerament havia col·laborat en altres feines a la parròquia.

 

Aquests primers dies de juny només treballaran a l’exterior per reparar l’absis i reforçar els fonaments a la banda del carrer Catalunya i del carrer mn. Jacint Verdaguer. I més endavant es rehabilitarà la sagristia i, en darrer lloc, el sostre de l’altar major.

 

S’han demanat els permisos preceptius al Bisbat i també s’ha abonat a l’Ajuntament la taxa municipal per la llicència d’obres.

 

En els propers dies el Consell d’assumptes econòmics de la Parròquia farà una campanya de sensibilització per tal que puguem fer difusió entre els nostres coneguts d’aquest projecte per dignificar el temple parroquial. I, en aquest sentit, donar l’oportunitat de col·laborar econòmicament a qui ho desitgi.

 

Us recordem el número de compte corrent per les obres:

 

CaixaBank ES71 2100 0291 3702 0024 7778

 

Com és natural anirem informant en propers fulls perquè la gestió de l’obra sigui transparent. De fet, el Consell pastoral de la parròquia, al llarg d’aquests anys, ha estat puntualment informat de les diverses gestions.

 

I, finalment, tinguem-ho present a la nostra pregària perquè es pugui dur tot a terme feliçment.

 

El vostre rector

 

 

Si Déu vol, a finals de juny començarem la reparació de les esquerdes de l’església parroquial.

 

La rehabilitació s’ha dividit en 3 fases perquè es pugui dur a terme a mida que obtinguem els recursos econòmics.

El cost total previst és de 248.639€. Actualment, tenim estalviat 72.975€.

Durant la primera fase es reformarà la sagristia i el sostre de l’altar major. Aquesta actuació té un cost previst de 68.639,21€.

 

Cal tenir en compte que durant l’estiu l’església romandrà tancada, des de passat Festa Major fins al setembre. Les celebracions dels dies feiners seran a l’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge.

 

Més endavant, donarem una informació més detallada. També teniu a la vostra disposició els membres del consell d’assumptes econòmics de la parròquia (Roman Adillón, Manel Febrer, Ángel Heredia, Emilio Pérez, rector). I sobretot resem per aquesta iniciativa!

​Sant Joan Despí

bottom of page